Ιστορικό - Ερωτηματολόγιο Dietnet

Ιστορικό - Ερωτηματολόγιο Dietnet

Συμπληρώστε προσεκτικά το παρακάτω ερωτηματολόγιο. Με βάση τα στοιχεία που θα καταχωρήσετε θα σχεδιαστεί η διατροφή σας από τη Διαιτολόγο.